Dienstplicht

Amsterdam, Jeugd
1 januari 1938

Isaac Gans regelde voor mij dat ik niet in militaire dienst hoefde. Ik was verpleger.

Elke man moet van 1811 tot medio 1996 militaire dienstplicht vervullen. De registratie van dienstplichtigen is rond het 18de jaar. Ieder jaar registreert het gemeentebestuur mannen die in aanmerking komen voor de Nationale Militie ofwel de militaire dienstplicht. Loting bepaalt of je wordt opgeroepen. De militieraad gaat over de verzoeken tot vrijstelling vanwege lichamelijke gebreken of broederdienst.