Aankomst in kamp Westerbork

Westerbork
3 oktober 1942

Verschillende duizenden werden in die ene barak gepropt.

In de herfst van 1942 beginnen de deportaties van de Joden in Nederland. Aangezien de meeste Joodse mensen in Amsterdam wonen, eisen de Duitsers dat de Amsterdamse gemeentepolitie hieraan meewerkt. Tijdens het ‘grote ophalen’ van de Joden verlenen politiemannen, zij het vaak met tegenzin, hand- en spandiensten voor de Duitsers. In kleinere plaatsen halen gemeenteveldwachters de Joden individueel op om ze over te dragen aan de Duitse instanties. Leden van de Marechaussee worden ingezet bij het bewaken van het Kamp Westerbork en het begeleiden van Joden naar en uit het kamp. Hierdoor krijgt de Nederlandse politie de weinig benijdenswaardige reputatie van een organisatie die met de bezetter collaboreert.